api.css 的 .aui-fold-ccontent-full 名字写错了

/css/api.css
 
.aui-fold-ccontent-full {

content 应该只有一个C
 
推荐修改成
 
.aui-fold-content-full, .aui-fold-ccontent-full {

 
几个版本后人有过长时间修改本地用错名字的文件修改后api.css错的代码删掉
已邀请:

要回复问题请先登录注册